Tag Archives: định vị cho xe ô tô

Lắp đặt hộp đen giám sát hành trình ô tô

Lắp đặt hộp đen giám sát hành trình ô tô. Không còn là câu hỏi có nên lắp hay không nữa. Vì hiện nay nhà nước đã có cơ chế quản lý và đưa ra lộ trình Lắp đặt hộp đen giám sát hành trình ô tô.

.
.
.
.