Thiết bị định vị ô tô Viettech X7

Lien He

Thiết bị định vị tốt nhất giành cho ô tô, có chức năng nghe âm thanh xung quanh xe trong bán kính 10m, báo cáo tình trạng tắt mở máy và thống kê chi tiết thời gian dừng đỗ tới 10s.

.
.
.
.